din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 18.06.2013 Atribuirea datei de depozit 04.07.2013 Examinarea preliminara 31.08.2013 Publicarea cererii 30.11.2013 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 07.02.2014 Examinarea de fond 07.03.2014 Inregistrarea 07.04.2014 Eliberarea certificatului de inregistrare 28.05.2023 18.06.2023 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 25359

       
Statut Marcă înregistrată
Cerere de reînnoire Nr. 1601 din 30.03.2023 Data achitării taxei 30.03.2023
(111) Numărul de ordine al înregistrării 25359
(151) Data înregistrării 07.03.2014
(181) Data de expirare 18.06.2023
(210) Numărul de depozit 033287
(220) Data de depozit 18.06.2013
Calea internaţională 1234886
(441) Publicarea cererii neexaminate BOPI 08/2013
(450) Publicarea mărcii BOPI 05/2014
(531) Clasificarea de la Viena 28.05.00
(540) Reproducerea mărcii ESTRIFLOR ESTRIFLOR
Imagine pentru nr. de depozit:  033287
(550) Tipul mărcii Verbală; caractere standard; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb-negru
(730) Solicitant/Titular FARMAPRIM S.R.L.
Str. Crinilor nr. 5, MD-4829, Porumbeni, Criuleni, Republica Moldova
(740) Mandatarul autorizat CIUBUC Iulia Str. Tighina nr. 49, MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
Adresa de corespondenţă CIUBUC Iulia, mandatar autorizat
Str. Tighina nr. 49, MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 05
Lista produselor şi/sau serviciilor 05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse igienice pentru medicină; substanţe şi alimente dietetice de uz medical sau veterinar, alimente pentru sugari; suplimente dietetice pentru oameni şi animale; plasturi şi materiale pentru pansamente; materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide.

07.02.2014 Decizie de înregistrare a mărcii
C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\35734.mp3
Up