"Trimedial" S.R.L.  

  Înapoi la registru

Cererile depuseNr.
crt.
Nr de intrareData de intrareNr marcajeNr titluriData eliberarii
1 66-2 10.09.2013 2500 5 04.09.2013
2 92-2 11.12.2013 6000 9 12.12.2013
3 94-2 12.12.2013 1000 1 13.12.2013
4 46-2 04.06.2014 2000 4 04.06.2014
5 84-2 07.10.2014 2000 4 08.10.2014
6 91-2 07.11.2014 2000 4 07.11.2014
 

Marcaje eliberate pentru cererea nr. 92-2


Nr.
crt.
Titlul SuportSerieCantitateCodTara de
origine
1 Tudor Cutulai '' Hai, hai cu caruta'' DVD, VCD, MPEG4 DA 500 4673262 - 4673761 MD
2 Ion Bragaru (Codrii) DVD, VCD, MPEG4 DA 500 4673762 - 4674261 MD
3 Anatol Dumitras '' Trei trandafiri'' DVD, VCD, MPEG4 DA 500 4674262 - 4674761 MD
4 Valeriu si Aurica Cordineanu '' Asa este viata'' DVD, VCD, MPEG4 DA 500 4674762 - 4675261 MD
5 Cleopatra Stratan '' La virsta de 3 ani'' DVD, VCD, MPEG4 DA 1000 4675262 - 4676261 MD
6 Pavel Stratan '' Amintiri din copilarie'' vol.3 DVD, VCD, MPEG4 DA 1000 4676262 - 4677261 MD
7 Ion Stratan '' Ultima Noapte'' DVD, VCD, MPEG4 DA 1000 4677262 - 4678261 MD
8 Maria Sarabas '' Ce frumoasa este viata'' DVD, VCD, MPEG4 DA 500 4678262 - 4678761 MD
9 Alexandru Lozanciuc '' Prietenelor dragi'' DVD, VCD, MPEG4 DA 500 4678762 - 4679261 MD
 

Up