For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului280
(21)Numarul depozitului93-0020
(22)Data depozitului1993.03.17
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 17.03.1993
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL ONCOLOGIC DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMEREUŢĂ Ion, MD; CAMÂŞOV Iacob, MD; UCITELI Iulii, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL ONCOLOGIC DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de tratare a limfostazei extremităţii superioare şi dispozitivul de obţinere a acesteia
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61H 39/00 (2006.01); A61N 1/04 (2006.01); A61N 1/08 (2006.01); A61N 1/44 (2006.01); A61N 2/00 (2006.01); A61N 5/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii1994.11.30
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1995.09.30
(47)Data eliberării brevetului1996.01.10
 S-a achitat mentinerea pana la data:1996.03.17
 Data decăderii din drepturi1996.03.17
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din1998.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din1999.12.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=93-0020