For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 19.03.1993 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 30.09.1994 Publicarea hot. de acordare (F1) 28.02.1995 Eliberarea brevetului (G2) 31.03.1995 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.12.1999 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 19.03.2008 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului63
(21)Numarul depozitului93-0022
(22)Data depozitului1993.03.19
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 21.09.1994
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINTIFICE PENTRU PORUMB ŞI SORGO, ASP "PORUMBENI" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMICU Vasile Efim, MD; CHISNICEAN Lilia, MD; CHISNICEAN Vasile, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE PENTRU PORUMB ŞI SORGO, AŞP "PORUMBENI" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de obţinere a seminţelor de stevie
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01G 1/00 (2006.01); A01H 1/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1994.09.30
(47)Data eliberării brevetului1995.02.27
 S-a achitat mentinerea pana la data:1993.03.19
 Data decăderii din drepturi1993.03.19
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din1998.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din1999.12.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=93-0022