For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 01.04.1993 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 30.09.1994 Publicarea cererii (A) 30.06.1995 Publicarea hot. de acordare (B2) 31.12.1995 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.01.1996 Eliberarea brevetului (C2) 01.04.1996 Valabil până la 28.02.2001 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului229
(21)Numarul depozitului93-0024
(22)Data depozitului1993.04.01
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 01.04.1993
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL NAŢIONAL AL VIEI ŞI VINULUI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiDIAUR Galina, MD; GAINA Boris, MD; IALOVAIA Antonina, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL NAŢIONAL AL VIEI ŞI VINULUI, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de reducere a aciditătii mustului sau vinului din struguri
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12G 1/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii1994.09.30
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1995.06.30
(47)Data eliberării brevetului1996.01.22
 S-a achitat mentinerea pana la data:1996.04.01
 Data decăderii din drepturi1996.04.01
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2000.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2001.02.28
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=93-0024