For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 12.04.1993 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 31.10.1994 Publicarea cererii (A) 31.01.1995 Publicarea hot. de acordare (F2) 31.07.1995 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.09.1995 Eliberarea brevetului (G2) 12.04.1997 Valabil până la 31.12.1999 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului138
(21)Numarul depozitului93-0026
(22)Data depozitului1993.04.12
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 12.04.1993
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ŞI PROIECTĂRI TEHNOLOGICE ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBANTÎŞ Lina, MD; IVASIUC Natalia, MD; ARAKCEEVA Ludmila, MD; KOROLIOV Iurie, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ŞI PROIECTĂRI TEHNOLOGICE ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de fabricare a dulcetii
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23L 1/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii1994.10.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1995.01.31
(47)Data eliberării brevetului1995.09.13
 S-a achitat mentinerea pana la data:1997.04.12
 Data decăderii din drepturi1997.04.12
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din1998.12.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din1999.12.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=93-0026