For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului188
(21)Numarul depozitului93-0029
(22)Data depozitului1993.04.20
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 20.04.1993
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiOENOLAB S.R.L., ÎNTREPRINDERE TEHNICO-ŞTIINŢIFICĂ, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPRIDA Ivan, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiSOCIETATEA TEHNICO-ŞTIINŢIFICĂ "OENOLAB", MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de producere a extractului pentru băuturi alcoolice
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12G 1/02 (2006.01); C12G 3/00 (2006.01); C12G 3/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii1994.09.30
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1995.04.30
(47)Data eliberării brevetului1995.11.09
 S-a achitat mentinerea pana la data:2006.04.20
 Data decăderii din drepturi2006.04.20
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2006.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2007.06.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=93-0029