For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 27.04.1993 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 31.10.1994 Publicarea cererii (A) 31.05.1995 Publicarea hot. de acordare (F2) 30.11.1995 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.01.1996 Eliberarea brevetului (G2) 27.04.1996 Valabil până la 31.12.1998 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului203
(21)Numarul depozitului93-0034
(22)Data depozitului1993.04.27
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 10.02.1995
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPUŞNEAC Anatol, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Instalaţie de filtrare pentru epurarea suplimentară a apei potabile în condiţii casnice
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B01D 35/16 (2006.01); C02F 1/18 (2006.01); C02F 1/467 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii1994.10.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1995.05.31
(47)Data eliberării brevetului1996.01.05
 S-a achitat mentinerea pana la data:1996.04.27
 Data decăderii din drepturi1996.04.27
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din1998.03.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din1998.12.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=93-0034