For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 11.11.1993 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 31.05.1994 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.05.1994 Eliberarea brevetului (C2) 30.11.1994 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.03.1998 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3
(21)Numarul depozitului93-0060
(22)Data depozitului1993.11.11
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 11.11.1993
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiROITMAN Felix, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiROITMAN Felix, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiROITMAN Felix, MD;
(54)Titlul inventiei Băutură nealcoolică din fructe şi bostănărit
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23L 2/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1994.05.31
(47)Data eliberării brevetului1994.05.12
 S-a achitat mentinerea pana la data:1993.11.11
 Data decăderii din drepturi1993.11.11
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din1996.12.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din1998.03.31
(30*)Prioritatea cererei inregistrate in fosta U.R.S.S.4925543/13, 1991.04.04, SU
(10*)Titlul de protecţie al fostei U.R.S.S.1792312, SU
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=93-0060