For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 15.12.1993 Depunerea cererii 04.05.1994 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 30.06.1994 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.12.1994 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.01.1995 Eliberarea brevetului (C2) 04.05.2001 Valabil până la 30.11.2002 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului25
(21)Numarul depozitului93-0067
(22)Data depozitului1994.05.04
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 15.12.1994
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiSCURTU Gheorghe, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSCURTU Gheorghe , MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiSCURTU Gheorghe, MD;
(54)Titlul inventiei Mod de formare a butucului de viţă-de-vie
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01G 17/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1994.06.30
(47)Data eliberării brevetului1995.02.27
 S-a achitat mentinerea pana la data:2001.05.04
 Data decăderii din drepturi2001.05.04
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.02.20
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.11.30
(30*)Prioritatea cererei inregistrate in fosta U.R.S.S.4775784/15, 1989.12.29, SU
(10*)Titlul de protecţie al fostei U.R.S.S.1713497, SU
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=93-0067