For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 24.12.1993 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 30.06.1995 Publicarea cererii (A) 30.04.1996 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.10.1996 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.11.1996 Eliberarea brevetului (G2) 24.12.2008 Valabil până la 30.06.2010 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 24.12.2013 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului533
(21)Numarul depozitului94-0001
(22)Data depozitului1993.12.24
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 24.12.1993
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiCHIAN Vasile, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCHIAN Vasile, MD; PATRAŞCO Gheorghe, MD; MACHEEV Vasile, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiCHIAN Vasile, MD;
(54)Titlul inventiei Cazan de încălzit apă
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F24H 1/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii1995.06.30
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1996.04.30
(47)Data eliberării brevetului1996.11.30
 S-a achitat mentinerea pana la data:2008.12.24
 Data decăderii din drepturi2008.12.24
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2009.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2010.06.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=94-0001