For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului17
(21)Numarul depozitului94-0003
(22)Data depozitului1993.12.29
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 29.12.1993
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL NAŢIONAL AL VIEI ŞI VINULUI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŢUŢUC Victor, MD; EGOROV Serghei, MD; TOZLOVANU Victor, MD; CRAMARCIUC Mihai, MD; ALEXEEV Victor, MD; VREMEA Vladimir, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL NAŢIONAL AL VIEI ŞI VINULUI, MD;
(54)Titlul inventiei CONTAINER
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B65D 21/02 (2006.01); B65D 85/34 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1994.05.31
(47)Data eliberării brevetului1994.05.19
 S-a achitat mentinerea pana la data:1996.12.29
 Data decăderii din drepturi1996.12.29
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2000.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2001.02.28
(30*)Prioritatea cererei inregistrate in fosta U.R.S.S.4885377/13(113868), 1990.11.26, SU
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=94-0003