For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 30.12.1993 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 30.06.1995 Publicarea cererii (A) 31.07.1996 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.01.1997 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.03.1997 Eliberarea brevetului (G2) 30.12.1997 Valabil până la 31.12.1999 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului577
(21)Numarul depozitului94-0005
(22)Data depozitului1993.12.30
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 31.07.1995
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ŞI PROIECTĂRI TEHNOLOGICE PENTRU PEDOLOGIE; AGROCHIMIE ŞI AMELIORAREA SOLURILOR "N.A.DIMO", MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiRUSU Alexandru, MD; ŢURCANU Mihai, MD; SIURIS Andrei, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ŞI PROIECTĂRI TEHNOLOGICE PENTRU PEDOLOGIE, AGROCHIMIE ŞI AMELIORAREA SOLURILOR "N.A.DIMO", MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de ameliorare a solurilor sărăturate
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01G 25/00 (2006.01); C09K 17/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii1995.06.30
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1996.07.31
(47)Data eliberării brevetului1997.03.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:1997.12.30
 Data decăderii din drepturi1997.12.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din1998.12.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din1999.12.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=94-0005