For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului275
(21)Numarul depozitului94-0006
(22)Data depozitului1993.12.30
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 17.04.1995
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiRUDIC Valeriu, MD; CEPOI Liliana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiRUDIC Valeriu, MD; CEPOI Liliana, MD;
(54)Titlul inventiei Tulpină a algei roşii marine Porphyridium cruentum CNM-AR 01- sursă de substanţe bioactive
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01H 13/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1995.09.30
(47)Data eliberării brevetului1996.01.10
 Brevete expirate; Data expirarii2009.01.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2007.12.30
 Data decăderii din drepturi2007.12.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2008.07.31
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:825, 1998.03.25
Datele iniţiale:Universitatea de Stat din Moldova, 277009, or. Chişinău, str. A.Mateevici,60
Datele finale:Rudic Valeriu, MD; Cepoi Liliana, MD;
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=94-0006