For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului499
(21)Numarul depozitului94-0008
(22)Data depozitului1993.12.30
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 30.01.1996
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBOTNARIUC Vasile, MD; GORCEAC Leonid, MD; PLEŞCA Valentin, MD; RAEVSCHI Simion, MD; SIMAŞCHEVICI Alexei, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de creştere a straturilor epitaxiale AIII BV în sistem de cloruri
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H01L 21/205 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii1995.06.30
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1996.10.31
(47)Data eliberării brevetului1997.05.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:1996.12.30
 Data decăderii din drepturi1996.12.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din1998.03.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din1998.12.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=94-0008