For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului145
(21)Numarul depozitului94-0017
(22)Data depozitului1994.01.25
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 25.01.1994
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiDUCA Boris, MD; ODAGIU Ştefan, MD; ROŞIORU Marina, MD; TUDURACHE Tatiana, MD; CIOBANU Ioana, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiDUCA Boris, MD; ODAGIU Ştefan, MD; ROŞIORU Marina, MD; TUDURACHE Tatiana, MD; CIOBANU Ioana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiDUCA Boris, MD; ODAGIU Ştefan, MD; ROŞIORU Marina, MD; TUDURACHE Tatiana, MD; CIOBANU Ioana, MD;
(54)Titlul inventiei Băutura de tip brandy "Botna"
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12G 1/02 (2006.01); C12G 3/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1995.01.31
(47)Data eliberării brevetului1995.09.13
 S-a achitat mentinerea pana la data:2005.01.25
 Data decăderii din drepturi2005.01.25
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2005.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2006.07.31
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:8673, 2005.07.05
Datele iniţiale:DUCA Boris, MD; ODAGIU Ştefan, MD; ROŞIORU Marina, MD; TUDURACHE Tatiana, MD; CIOBANU Ioana, MD;
Datele finale:DUCA Boris, MD; ODAGIU Ştefan, MD; ROŞIORU Marina, MD; TUDURACHE Tatiana, MD; CIOBANU Ioana, MD;
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=94-0017