For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului37
(21)Numarul depozitului94-0019
(22)Data depozitului1993.12.07
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 07.12.1993
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiISHIHARA SANGYO KAISHA LTD, JP;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiRYUZO NISHIYAMA, JP; KANICHI FUJIKAWA, JP; TAKAHIRO HAGA, JP; TADAAKI TOKI, JP; KUNIAKI NAGATANI, JP; OSAMU IMAI, JP;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiISHIHARA SANGYO KAISHA LTD, JP;
(54)Titlul inventiei Remediu fungicid în formă de pulbere umectabil
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01N 43/40 (2006.01); C07D 213/89 (2006.01);
(19)TaraJP
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1994.08.31
(47)Data eliberării brevetului1994.11.22
(30)Prioritatea168574/79, 1979.12.25, JP
(74)ReprezentantSOKOLOVA Sofia, Str. Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap. 37, MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
 Brevete expirate; Data expirarii2000.12.23
 S-a achitat mentinerea pana la data:2000.12.23
(30*)Prioritatea cererei inregistrate in fosta U.R.S.S.3222449/23-05, 1980.12.24, SU
(10*)Titlul de protecţie al fostei U.R.S.S.1431660, SU
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=94-0019