For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 12.11.1993 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 31.08.1994 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.11.1994 Eliberarea brevetului (C2) 28.02.1995 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 12.11.2000 Valabil până la 30.12.2002 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 15.05.2003 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului48
(21)Numarul depozitului94-0031
(22)Data depozitului1993.11.12
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 12.11.1993
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiTORAY INDUSTRIES INC., JP;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiKazuo HOSOI, JP; Hitoshi OZAWA, JP;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiTORAY INDUSTRIES INC., JP;
(54)Titlul inventiei Procedeu de purificare a b-interferonei umane
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 38/21 (2006.01); C07K 14/565 (2006.01);
(19)TaraJP
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1994.08.31
(47)Data eliberării brevetului1994.11.22
(30)Prioritatea81505/82, 1982.05.17, JP
(74)ReprezentantSOKOLOVA Sofia, Str. Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap. 37, MD-2021, Chi?in?u, Republica Moldova
 S-a achitat mentinerea pana la data:2000.11.12
 Data decăderii din drepturi2000.11.12
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.02.20
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.12.30
(30*)Prioritatea cererei inregistrate in fosta U.R.S.S.3593070/28-14, 1983.05.16, SU
(10*)Titlul de protecţie al fostei U.R.S.S.1523046, SU
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=94-0031