For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 09.02.1994 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 31.08.1994 Publicarea hot. de acordare (B1) 28.02.1995 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 28.02.1995 Eliberarea brevetului (C2)

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului44
(21)Numarul depozitului94-0039
(22)Data depozitului1994.02.09
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 09.02.1994
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiBRITISH-AMERICAN TOBACCO COMPANY, LTD, GB;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCASE Paul David, GB; LUKE John Anthony, GB;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiBRITISH-AMERICAN TOBACCO COMPANY LTD, GB;
(54)Titlul inventiei Ţigară sub forma unui stil alungit cu o secţiune transversală egală pe toată lungimea
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A24D 1/00 (2006.01);
(19)TaraGB
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1994.08.31
(47)Data eliberării brevetului1995.02.27
(30)Prioritatea8720726, 1987.09.03, GB
(74)ReprezentantSOKOLOVA Sofia, Str. Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap. 37, MD-2021, Chiєinгu, Republica Moldova
 Brevete expirate; Data expirarii2008.09.30
 S-a achitat mentinerea pana la data:2008.09.01
(30*)Prioritatea cererei inregistrate in fosta U.R.S.S.4356462/13, SU; 4894265/13, 1991.01.21, SU
(10*)Titlul de protecţie al fostei U.R.S.S.1812954, SU
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=94-0039