For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 15.02.1994 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 30.09.1994 Publicarea hot. de acordare (B1) 28.02.1995 Eliberarea brevetului (C2) 31.03.1995 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 15.02.2000 Valabil până la 30.12.2002 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 02.03.2007 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului64
(21)Numarul depozitului94-0042
(22)Data depozitului1994.02.15
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 15.02.1994
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiNOVARTIS AG, CH;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiTheodor STAUB, CH; Heide DAHMEN, DE; NYFELER ROBERT, CH; Robert I.WILLIAMS, GB;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiNOVARTIS AG, CH;
(54)Titlul inventiei Procedeu de protecţie a plantelor de cultură contra atacării de către microorganismele fitopatogene din grupul Fungi Imperfecti
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01N 43/36 (2006.01);
(19)TaraCH
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1994.09.30
(47)Data eliberării brevetului1995.02.27
(30)Prioritatea865/86, 1986.03.04, CH
(74)ReprezentantSOKOLOVA Sofia, Str. Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap. 37, MD-2021, Chiєinгu, Republica Moldova
 S-a achitat mentinerea pana la data:2000.02.15
 Data decăderii din drepturi2000.02.15
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2001.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.12.30
 Modificarea solicitantului
Nr. şi data deciziei:3400, 1997.11.25
Datele iniţiale:Ciba-Geigy AG, CH
Datele finale:NOVARTIS AG, CH
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:3400, 1997.11.25
Datele iniţiale:Ciba-Geigy AG, CH
Datele finale:NOVARTIS AG, CH
(30*)Prioritatea cererei inregistrate in fosta U.R.S.S.4202066/15, 1987.03.03, SU
(10*)Titlul de protecţie al fostei U.R.S.S.1783964, SU
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=94-0042