For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului38
(21)Numarul depozitului94-0043
(22)Data depozitului1994.02.15
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 15.02.1994
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiNOVARTIS AG, CH;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiHUBELE ADOLF, DE;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiNOVARTIS AG, CH;
(54)Titlul inventiei Remediu fungicid
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01N 43/54 (2006.01);
(19)TaraCH
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1994.08.31
(47)Data eliberării brevetului1995.03.22
(30)Prioritatea1333/88, 1988.04.11, CH; 87 3750, 1987.09.28, CH
(74)ReprezentantSOKOLOVA Sofia, Str. Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap. 37, MD-2021, Chi?in?u, Republica Moldova
 S-a achitat mentinerea pana la data:1999.02.15
 Data decăderii din drepturi1999.02.15
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2001.05.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.12.30
 Modificarea solicitantului
Nr. şi data deciziei:3403, 1997.11.25
Datele iniţiale:Ciba-Geigy AG, CH
Datele finale:NOVARTIS AG, CH
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:3403, 1997.11.25
Datele iniţiale:Ciba-Geigy AG, CH
Datele finale:NOVARTIS AG, CH
(30*)Prioritatea cererei inregistrate in fosta U.R.S.S.4614930/04, 1989.09.20, SU
(10*)Titlul de protecţie al fostei U.R.S.S.2002416, RU
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=94-0043