For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 15.02.1994 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 31.07.1994 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.01.1995 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.03.1995 Eliberarea brevetului (C2) 15.02.1998 Valabil până la 30.11.2000 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 14.02.2009 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului43
(21)Numarul depozitului94-0046
(22)Data depozitului1994.02.15
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 15.02.1994
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiBRITISH-AMERICAN TOBACCO COMPANY, LTD, GB;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiKLAMMER Barbara Carol, GB; PROWSE Roy Lester, GB;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiBRITISH-AMERICAN TOBACCO COMPANY LTD, GB;
(54)Titlul inventiei Material de fumat din frunze de tutun, metodă de prelucrare a lor în vederea obţinerii materialului de fumat (variante) şi metodă de obţinere a materialului de fumat pentru confecţionarea ţigărilor
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A24B 3/00 (2006.01); A24B 3/18 (2006.01); A24B 5/00 (2006.01); A24B 7/00 (2006.01);
(19)TaraGB
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1994.07.31
(47)Data eliberării brevetului1995.03.17
(30)Prioritatea8921113.0, 1989.09.18, GB; 9012234.2, 1990.06.01, GB
(74)ReprezentantSOKOLOVA Sofia, Str. Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap. 37, MD-2021, Chiєinгu, Republica Moldova
 S-a achitat mentinerea pana la data:1998.02.15
 Data decăderii din drepturi1998.02.15
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2000.02.29
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2000.11.30
(30*)Prioritatea cererei inregistrate in fosta U.R.S.S.4831169/13, 1990.09.17, SU
(10*)Titlul de protecţie al fostei U.R.S.S.1837812, SU
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=94-0046