For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 24.02.1994 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 31.08.1995 Publicarea cererii (A) 30.11.1996 Publicarea hot. de acordare (F1) 24.02.1997 Valabil până la 31.05.1997 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.06.1997 Eliberarea brevetului (G2) 28.02.2001 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului613
(21)Numarul depozitului94-0051
(22)Data depozitului1994.02.24
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 24.02.1994
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGUŢU Iacob, MD; RUSU Ghenadii, MD; BARBĂ Nicanor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de obţinere a 2-mercapto-1,3,4-oxadiazolilor
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07D 271/10 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii1995.08.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1996.11.30
(47)Data eliberării brevetului1997.06.30
 S-a achitat mentinerea pana la data:1997.02.24
 Data decăderii din drepturi1997.02.24
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2000.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2001.02.28
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=94-0051