For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului613
(21)Numarul depozitului94-0051
(22)Data depozitului1994.02.24
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 24.02.1994
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGUŢU Iacob, MD; RUSU Ghenadii, MD; BARBĂ Nicanor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de obţinere a 2-mercapto-1,3,4-oxadiazolilor
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07D 271/10 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii1995.08.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1996.11.30
(47)Data eliberării brevetului1997.06.30
 S-a achitat mentinerea pana la data:1997.02.24
 Data decăderii din drepturi1997.02.24
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2000.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2001.02.28
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=94-0051