For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului66
(21)Numarul depozitului94-0056
(22)Data depozitului1994.03.02
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului)
(71)SolicitantUZINA "GHIDROPRIVOD", MD;
(72)InventatorERASOV Fiodor, UA; BERSAN Aurel, MD; GURTEN Aleksei, MD;
(73)TitularSOCIETATEA PE ACŢIUNI "HIDROINPEX", MD;
(54)Titlul inventiei Hidromotor cu rotor planetar şi drenaj interior
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F04C 2/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(47)Data eliberării brevetului1995.01.30
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1994.09.30
 Brevete expirate; Data expirarii2010.01.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2009.03.01
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up