For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 17.01.1994 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 31.05.1994 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.05.1994 Eliberarea brevetului (C2) 30.11.1994 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 17.01.2006 Valabil până la 31.03.2007 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului13
(21)Numarul depozitului94-0061
(22)Data depozitului1994.01.17
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 17.01.1994
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiNOVARTIS AG, CH;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiNYFELER ROBERT, CH; JOSEF EHRENFREUND, AT;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiSYNGENTA PARTICIPATIONS AG, CH;
(54)Titlul inventiei Procedeu de combatere a microorganismelor fitopatogene
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01N 43/30 (2006.01); A01N 43/36 (2006.01); C07D 405/10 (2006.01);
(19)TaraCH
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1994.05.31
(47)Data eliberării brevetului1994.05.19
(30)Prioritatea0002649, 1985.06.21, CH
(74)ReprezentantSOKOLOVA Sofia, Str. Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap. 37, MD-2021, Chiєinгu, Republica Moldova
 S-a achitat mentinerea pana la data:2006.01.17
 Data decăderii din drepturi2006.01.17
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2006.08.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2007.03.31
 Modificarea solicitantului
Nr. şi data deciziei:3409, 1997.11.25
Datele iniţiale:Ciba-Geigy AG, CH
Datele finale:NOVARTIS AG, CH
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:3409, 1997.11.25
Datele iniţiale:Ciba-Geigy AG, CH
Datele finale:NOVARTIS AG, CH
(30*)Prioritatea cererei inregistrate in fosta U.R.S.S.4203083/05, 1987.08.11, SU
(10*)Titlul de protecţie al fostei U.R.S.S.1783963, SU
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=94-0061