For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului18
(21)Numarul depozitului94-0062
(22)Data depozitului1994.01.17
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 17.01.1994
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiNOVARTIS AG, CH;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiNYFELER ROBERT, CH; JOSEF EHRENFREUND, AT;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiNOVARTIS AG, CH;
(54)Titlul inventiei Procedeu de obţinere a 3-(2,2-difluorbenzodioxol-4-il)-4-ciano-pirolului
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07D 207/34 (2006.01);
(19)TaraCH
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1994.05.31
(47)Data eliberării brevetului1994.05.19
(74)ReprezentantSOKOLOVA Sofia, Str. Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap. 37, MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
 S-a achitat mentinerea pana la data:1999.01.17
 Data decăderii din drepturi1999.01.17
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.02.20
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.11.30
 Modificarea solicitantului
Nr. şi data deciziei:3407, 1997.11.25
Datele iniţiale:Ciba-Geigy AG, CH
Datele finale:NOVARTIS AG, CH
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:3407, 1997.11.25
Datele iniţiale:Ciba-Geigy AG, CH
Datele finale:NOVARTIS AG, CH
(30*)Prioritatea cererei inregistrate in fosta U.R.S.S.4028745/23-04, 1986.12.18, SU
(10*)Titlul de protecţie al fostei U.R.S.S.1491334, SU
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=94-0062