For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 14.04.1994 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 30.11.1994 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.05.1995 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.09.1995 Eliberarea brevetului (C2) 14.04.2004 Valabil până la 30.11.2005 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului93
(21)Numarul depozitului94-0082
(22)Data depozitului1994.04.14
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 14.04.1994
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiFABRICA DE PARFUMERII ŞI COSMETICĂ "VIORICA", MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiREABCO Victoria, MD; BOLOHAN Mihail, MD; ROMANIUC Vasilii, MD; GUŢUL Ludmila, MD; DOLGHIŢER Nina, MD; PLEŞCO Olga, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiFABRICA DE PARFUMERII ŞI COSMETICĂ "VIORICA", MD;
(54)Titlul inventiei Compoziţie de substanţe odorante
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C11B 9/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1994.11.30
(47)Data eliberării brevetului1995.09.05
 S-a achitat mentinerea pana la data:2004.04.14
 Data decăderii din drepturi2004.04.14
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2005.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2005.11.30
(30*)Prioritatea cererei inregistrate in fosta U.R.S.S.5024066/13, 1993.01.23, SU
(10*)Titlul de protecţie al fostei U.R.S.S.1833637, SU
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=94-0082