For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 27.04.1994 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 31.12.1994 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.06.1995 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.06.1995 Eliberarea brevetului (C2)

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului99
(21)Numarul depozitului94-0093
(22)Data depozitului1994.04.27
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 27.04.1994
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiAMERICAN CYANAMID COMPANY, US;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiWilliam Steven Steller, US; Roger Charles Keintz, US;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiAMERICAN CYANAMID COMPANY, US;
(54)Titlul inventiei Compoziţie erbicidă
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01N 25/22 (2006.01); A01N 43/50 (2006.01);
(19)TaraUS
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1994.12.31
(47)Data eliberării brevetului1995.06.09
(30)Prioritatea06/896775, 1986.08.15, US
(74)ReprezentantGLAZUNOV Nicolae, Str. Trandafirilor nr. 31, bloc 1, ap. 111, MD-2038, Chişinău, Republica Moldova
 Brevete expirate; Data expirarii2007.09.30
 S-a achitat mentinerea pana la data:2007.08.13
(30*)Prioritatea cererei inregistrate in fosta U.R.S.S.4203183/15, 1987.08.14, SU
(10*)Titlul de protecţie al fostei U.R.S.S.1723994, SU
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=94-0093