For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 24.02.1994 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 30.11.1994 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.01.1995 Eliberarea brevetului (C2) 31.05.1995 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.03.1998 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 23.02.2009 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului86
(21)Numarul depozitului94-0100
(22)Data depozitului1994.02.24
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 24.02.1994
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPUŞNEAC Anatol, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de epurare a apelor reziduale de coloranţi
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B01J 20/14 (2006.01); C02F 1/28 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1994.11.30
(47)Data eliberării brevetului1995.01.30
 S-a achitat mentinerea pana la data:1994.02.24
 Data decăderii din drepturi1994.02.24
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din1996.12.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din1998.03.31
(30*)Prioritatea cererei inregistrate in fosta U.R.S.S.5049600/26, 1992.06.25, SU
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=94-0100