For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 23.03.1994 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 30.06.1994 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.12.1994 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.01.1995 Eliberarea brevetului (C2) 31.03.1998 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului32
(21)Numarul depozitului94-0112
(22)Data depozitului1994.03.23
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 23.03.1994
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiTATE & LYLE PUBLIC LIMITED COMPANY, GB;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMichael Ralph JENNER, GB; David WAITE, GB;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiTATE & LYLE PUBLIC LIMITED COMPANY, GB;
(54)Titlul inventiei Procedeu de obţinere a 4,1' 6'-triclor-4,1' 6'-trideoxigalactozaharozei cristalice anhidride
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07H 5/02 (2006.01); C13K 13/00 (2006.01);
(19)TaraGB
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1994.06.30
(47)Data eliberării brevetului1995.01.30
(30)Prioritatea80/23819, 1980.07.21, GB
(74)ReprezentantSIMANENKOVA Tatiana, Str. Andrei Doga 2/1, MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
 S-a achitat mentinerea pana la data:1994.03.23
 Data decăderii din drepturi1994.03.23
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din1996.12.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din1998.03.31
(30*)Prioritatea cererei inregistrate in fosta U.R.S.S.3271752/23-04, 1980.12.17, SU
(10*)Titlul de protecţie al fostei U.R.S.S.1205773, SU
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=94-0112