For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 06.05.1994 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 28.02.1995 Publicarea hot. de acordare (F2) 31.08.1995 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.09.1995 Eliberarea brevetului (G2) 06.05.1997 Valabil până la 28.02.2001 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului159
(21)Numarul depozitului94-0119
(22)Data depozitului1994.05.06
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 06.05.1994
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL NAŢIONAL AL VIEI ŞI VINULUI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMAMACOV Zoia, MD; SCORDANOV Elena, MD; DIAUR Galina, MD; GODOROJA Eugenia, MD; OLARU Constantin, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL NAŢIONAL AL VIEI ŞI VINULUI, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de stabilizare a vinului împotriva tulburărilor de calciu
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12G 1/02 (2006.01); C12H 1/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1995.02.28
(47)Data eliberării brevetului1995.09.06
 S-a achitat mentinerea pana la data:1997.05.06
 Data decăderii din drepturi1997.05.06
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2000.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2001.02.28
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=94-0119