For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului189
(21)Numarul depozitului94-0130
(22)Data depozitului1994.04.22
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 22.04.1994
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiÎNTREPRINDEREA TEHNICO-ŞTIINŢIFICĂ "PLANTA-VIN" S.R.L., MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPRIDA Ivan, MD; VĂZDĂUŢAN Tamara, MD; BALUŢEL Tamara, MD; CIOCLEA Tatiana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiÎNTREPRINDEREA TEHNICO-ŞTIINŢIFICĂ "PLANTA VIN" S.R.L., MD;
(54)Titlul inventiei Compoziţie de ingrediente pentru băuturi alcoolice aromatizate
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12G 3/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1995.04.30
(47)Data eliberării brevetului1995.11.09
 S-a achitat mentinerea pana la data:2007.04.22
 Data decăderii din drepturi2007.04.22
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.06.30
 Modificarea solicitantului
Nr. şi data deciziei:3650, 1997.12.22
Datele iniţiale:Societatea Tehnico-Ştiinţifică "Oenolab", MD
Datele finale:Întreprinderea tehnico-ştiinţifică "Planta-vin" SRL, MD
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:3650, 1997.12.22
Datele iniţiale:Societatea Tehnico-Ştiinţifică "OENOLAB", MD
Datele finale:Întreprinderea tehnico-ştiinţifică "Planta-vin" SRL, MD
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=94-0130