For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 28.04.1994 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 31.10.1995 Publicarea cererii (A) 30.04.1996 Publicarea hot. de acordare (B2) 31.10.1996 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.11.1996 Eliberarea brevetului (C2) 28.04.2000 Valabil până la 30.12.2002 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului525
(21)Numarul depozitului94-0145
(22)Data depozitului1994.04.28
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 02.08.1994
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiPOSTNÂI Alla, MD; BOGATÎI Nicolae, MD; SAVIN Constantin, MD; KOVALIOVA Galina, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPOSTNÂI Alla, MD; BOGATÎI Nicolae, MD; SAVIN Constantin, MD; KOVALIOVA Galina, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiPOSTNÂI Alla, MD; BOGATÎI Nicolae, MD; SAVIN Constantin, MD; KOVALIOVA Galina, MD;
(54)Titlul inventiei Băutură spirtoasă "Fortuna"
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12C 3/06 (2006.01); C12G 3/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii1995.10.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1996.04.30
(47)Data eliberării brevetului1996.11.30
 S-a achitat mentinerea pana la data:2000.04.28
 Data decăderii din drepturi2000.04.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2001.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.12.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=94-0145