For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului117
(21)Numarul depozitului94-0150
(22)Data depozitului1994.06.16
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 16.06.1994
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiIMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC, GB;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCROWLEY Dr Patrick Jelf, GB; SPENCE Rosamund Alison, GB; GLEN Dr Alasdair Thomas, GB;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiIMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC, GB;
(54)Titlul inventiei Acilaminobenzamide substituite cu activitate fungicidă şi procedeu de obţinere a lor
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01N 37/20 (2006.01); C07C 237/42 (2006.01);
(19)TaraGB
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1994.12.31
(47)Data eliberării brevetului1996.06.19
(30)Prioritatea8902323.8, 1989.02.02, GB
(74)ReprezentantGLAZUNOV Nicolae, Str. Trandafirilor nr. 31, bloc 1, ap. 111, MD-2038, Chişinău, Republica Moldova
 S-a achitat mentinerea pana la data:1997.06.16
 Data decăderii din drepturi1997.06.16
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din1998.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din1999.01.31
(30*)Prioritatea cererei inregistrate in fosta U.R.S.S.Nr. 4743176/04(019157), 1990.02.01, SU
(10*)Titlul de protecţie al fostei U.R.S.S.2034829, RU
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=94-0150