For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului285
(21)Numarul depozitului94-0151
(22)Data depozitului1994.06.16
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 18.04.1995
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiRUDIC Valeriu, MD; CODREANU Svetlana, MD; GULEA Aurelian, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Tulpină de Propionibacterium freudenreichii S.S. chermanii CNM-PB-01 - sursă de porfirine
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/20 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1995.09.30
(47)Data eliberării brevetului1996.04.12
 S-a achitat mentinerea pana la data:2000.06.16
 Data decăderii din drepturi2000.06.16
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2001.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=94-0151