For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 21.06.1994 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 30.11.1994 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.05.1995 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.05.1995 Eliberarea brevetului (C2)

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului98
(21)Numarul depozitului94-0154
(22)Data depozitului1994.06.21
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 21.06.1994
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiPOLYFELT GESELLSCHAFT M.B.H., AT;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiHEINRICH SCHNEIDER, AT; Johann Hammeschmidt, AT;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiPOLYFELT GESELLSCHAFT M.B.H., AT;
(54)Titlul inventiei Procedeu de obţinere a materialului fibros
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete D04H 3/10 (2006.01);
(19)TaraAT
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1994.11.30
(47)Data eliberării brevetului1995.05.15
(30)PrioritateaP2900888.6, 1979.01.11, DE; P2924652.4, 1979.06.19, DE
(74)ReprezentantSIMANENKOVA Tatiana, Str. Andrei Doga 2/1, MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
 Brevete expirate; Data expirarii2000.03.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2000.01.09
(30*)Prioritatea cererei inregistrate in fosta U.R.S.S.2869296/28-12, 1980.01.10, SU
(10*)Titlul de protecţie al fostei U.R.S.S.974937, SU
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=94-0154