For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului559
(21)Numarul depozitului94-0171
(22)Data depozitului1994.07.07
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 07.07.1994
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiSIBOV Vasilii, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSIBOV Vasile, MD; SIBOV Mihai, MD; SIBOV Liviu, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiSIBOV Vasile, MD;
(54)Titlul inventiei Bielă cu lungime variabiă
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F02B 3/06 (2006.01); F02B 75/02 (2006.01); F02B 75/04 (2006.01); F02B 75/32 (2006.01); F02D 15/04 (2006.01); F02D 19/12 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1996.05.31
(47)Data eliberării brevetului1997.01.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:1997.07.07
 Data decăderii din drepturi1997.07.07
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2001.02.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2001.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=94-0171