For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului565
(21)Numarul depozitului94-0178
(22)Data depozitului1994.06.30
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 30.06.1994
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiDARIENCO Evgeny Vladimirovichi, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiDARIENCO Eugen Vladimir, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiDARIENKO Evgeny, MD;
(54)Titlul inventiei Cârjă
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61H 3/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii1995.12.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1996.06.30
(47)Data eliberării brevetului1997.01.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2006.06.30
 Data decăderii din drepturi2006.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.03.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2007.10.10
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=94-0178