For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 07.06.1994 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 31.01.1995 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.07.1995 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.09.1995 Eliberarea brevetului (C2) 31.03.1998 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului128
(21)Numarul depozitului94-0193
(22)Data depozitului1994.06.07
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 07.06.1994
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiHUDOLII Alexei, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiHUDOLII Alexei, MD; LITRA Victor, MD; SOLOGUB Dimitrie, MD; FRENCHELI Arcadie , MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiHudolii Alexei, MD;
(54)Titlul inventiei Dispozitiv pentru prelucrarea solului în rândurile plantaţiilor multianuale
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01B 39/16 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1995.01.31
(47)Data eliberării brevetului1995.09.21
 S-a achitat mentinerea pana la data:1994.06.07
 Data decăderii din drepturi1994.06.07
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din1996.12.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din1998.03.31
(30*)Prioritatea cererei inregistrate in fosta U.R.S.S.Nr. 4777681/15, 1990.01.08, SU
(10*)Titlul de protecţie al fostei U.R.S.S.1727571, SU
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=94-0193