For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 22.07.1994 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 31.05.1995 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.10.1995 Eliberarea brevetului (C2) 30.11.1995 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 22.07.2000 Valabil până la 30.12.2002 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului196
(21)Numarul depozitului94-0214
(22)Data depozitului1994.07.22
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 22.07.1994
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPRISACARI Viorel, MD; CIAICA Tatiana, MD; ŢAPCOV Victor, MD; SAMUSI Nina, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Izonicotinoilhidrazonă a aldehidei 5-nitro-2-furanice
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 31/345 (2006.01); C07D 307/70 (2006.01); C07D 307/71 (2006.01); C07D 307/74 (2006.01); C07D 307/76 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1995.05.31
(47)Data eliberării brevetului1995.10.20
 S-a achitat mentinerea pana la data:2000.07.22
 Data decăderii din drepturi2000.07.22
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2001.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.12.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=94-0214