For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 04.08.1994 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 30.04.1995 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.10.1995 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.11.1995 Eliberarea brevetului (G2) 04.08.1998 Valabil până la 31.12.1999 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului191
(21)Numarul depozitului94-0216
(22)Data depozitului1994.08.04
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 04.08.1994
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiTARAN Nicolae, MD; PALIC Zinaida, MD; GAMOVA Olga, MD; URÂTU Dionis, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiTARAN Nicolae, MD; PALIC Zinaida, MD; GAMOVA Olga, MD; URÂTU Dionis, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiTARAN Nicolae, MD; PALIC Zinaida, MD; GAMOVA Olga, MD; URÂTU Dionis, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de purificare a băuturilor de mirosuri neplăcute
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12G 1/02 (2006.01); C12H 1/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1995.04.30
(47)Data eliberării brevetului1995.11.09
 S-a achitat mentinerea pana la data:1998.08.04
 Data decăderii din drepturi1998.08.04
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din1999.05.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din1999.12.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=94-0216