For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 22.07.1994 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 28.02.1995 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.06.1995 Eliberarea brevetului (C2) 31.08.1995 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.04.1998 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului163
(21)Numarul depozitului94-0223
(22)Data depozitului1994.07.22
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 22.07.1994
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiRUDIC Valeriu, MD; CEAPURINA Ludmila, MD; DENCICOV Lidia, MD; DIACON Ion, MD; CAIREAC Leonid, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiRUDIC Valeriu, MD; CEAPURINA Ludmila, MD; DENCICOV Lidia, MD; DIACON Ivan, MD; CAIREAC Leonid, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiRUDIC Valeriu, MD; CEAPURINA Ludmila, MD; DENCICOV Lidia, MD; DIACON Ion, MD; CAIREAC Leonid, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de cultivare a microalgei spirulina
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/12 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1995.02.28
(47)Data eliberării brevetului1995.06.23
 S-a achitat mentinerea pana la data:1994.07.22
 Data decăderii din drepturi1994.07.22
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din1996.12.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din1998.04.30
(30*)Prioritatea cererei inregistrate in fosta U.R.S.S.4772555/13, 1989.12.22, SU
(10*)Titlul de protecţie al fostei U.R.S.S.1720276, SU
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=94-0223