For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 20.07.1994 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 31.03.1995 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.07.1995 Eliberarea brevetului (C2) 30.09.1995 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.03.1998 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului174
(21)Numarul depozitului94-0254
(22)Data depozitului1994.07.20
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 20.07.1994
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGULEA Aurelian, MD; RUDIC Valeriu, MD; ŞOVA Sergiu, MD; GUDUMAC Valentin, MD; COCUNOV Iurie, MD; DENCICOV Lidia, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Hidroselenură de cobalt (II) dihidrată
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C01B 19/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1995.03.31
(47)Data eliberării brevetului1995.07.20
 S-a achitat mentinerea pana la data:1994.07.20
 Data decăderii din drepturi1994.07.20
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din1996.12.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din1998.03.31
(30*)Prioritatea cererei inregistrate in fosta U.R.S.S.4805083/26, 1990.03.21, SU
(10*)Titlul de protecţie al fostei U.R.S.S.1726371, SU
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=94-0254