For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului627
(21)Numarul depozitului94-0257
(22)Data depozitului1994.07.25
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 02.02.1996
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBOTNARIUC Vasile, MD; GORCEAC Leonid, MD; DIACOV Ion, MD; CHITOROAGĂ Andrei, MD; PLEŞCA Valentin, MD; RAEVSCHI Simion, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de obţinere a straturilor epitaxiale de fosfură de indiu din fază gazoasă
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H01L 21/205 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii1996.01.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1996.11.30
(47)Data eliberării brevetului1997.06.30
 S-a achitat mentinerea pana la data:1997.07.25
 Data decăderii din drepturi1997.07.25
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2000.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2001.02.28
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=94-0257