For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 07.09.1994 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 30.04.1996 Publicarea cererii (A) 30.11.1996 Publicarea hot. de acordare (F2) 31.05.1997 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.06.1997 Eliberarea brevetului (G2) 07.09.1997 Valabil până la 28.02.2001 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului614
(21)Numarul depozitului94-0262
(22)Data depozitului1994.09.07
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 07.09.1994
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiRUDIC Valeriu, MD; GULEA Aurelian, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de obţinere a biomasei de spirulină
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/12 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii1996.04.30
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1996.11.30
(47)Data eliberării brevetului1997.06.30
 S-a achitat mentinerea pana la data:1997.09.07
 Data decăderii din drepturi1997.09.07
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2000.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2001.02.28
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=94-0262