For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 08.09.1994 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 31.12.1994 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.01.1995 Eliberarea brevetului (P2) 30.06.1995 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 08.09.2005 Valabil până la 31.05.2006 Publicarea hot. de decădere, cu dreptul de restabilire

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului103
(21)Numarul depozitului94-0284
(22)Data depozitului1994.09.08
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 08.09.1994
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ŞI CONSTRUCŢII TEHNOLOGICE PENTRU TUTUN ŞI PRODUSE DIN TUTUN, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPETROVA Elena, MD; GROSU Anton, MD; SILANTIEVA Raisa, MD; CULICOV Nadina, MD; ŞERBAN Elena, MD; NATENZON Sima, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ŞI CONSTRUCŢII TEHNOLOGICE PENTRU TUTUN ŞI PRODUSE DIN TUTUN, MD;
(54)Titlul inventiei Soi de tutun Doina 211
(13)Codul documentuluiP2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A24B 13/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1994.12.31
(47)Data eliberării brevetului1995.01.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2005.09.08
 Data decăderii din drepturi2005.09.08
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2006.05.31
(30*)Prioritatea cererei inregistrate in fosta U.R.S.S.8704066, 1986.12.29, SU
(10*)Titlul de protecţie al fostei U.R.S.S.5653, SU
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=94-0284