For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 18.08.1994 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 31.01.1995 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.07.1995 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.07.1995 Eliberarea brevetului (G2) 18.08.2002 Valabil până la 30.11.2004 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului137
(21)Numarul depozitului94-0305
(22)Data depozitului1994.08.18
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiTIGHINEAN Gheorghe, MD; BERZAN Ion, MD; IUDIN Iuri, RU; MERCULOV Serghei, RU;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiIUDIN Iuri, RU; TIGHINEAN Gheorghe Dmitrie, MD; BERZAN Ion, MD; MERCULOV Serghei Porfire, RU;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiIUDIN Iuri, RU; TIGHINEANU Ion, MD; BERZAN Ion, MD; MERCULOV Serghei, RU;
(54)Titlul inventiei Procedeu de preparare a nutreţului
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23K 1/165 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1995.01.31
(47)Data eliberării brevetului1995.07.17
 S-a achitat mentinerea pana la data:2002.08.18
 Data decăderii din drepturi2002.08.18
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2003.08.29
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2004.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=94-0305