For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului679
(21)Numarul depozitului94-0333
(22)Data depozitului1994.08.25
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 25.08.1994
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiCHINOIN GYOGYSZER -ES VEGYESZETI TERMEKEK GYARA Rt., HU;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiVIKMON Andrasne, HU; SZEJTLI Jozsef, HU; GAAL JOZSEF, HU; HERMECZ ISTVAN, HU; HORVATH AGNES, HU; MARMAROSI KATALIN, HU; HORVATH GABOR, HU; MUNKACSI IREN, HU;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiTHERABEL INDUSTRIES S.A., FR;
(54)Titlul inventiei Complecşi de incluziune a N-etoxicarbonil-3-morfolino-sidnoniminei sau sărurile lui cu ciclodextrinăsau cu derivaţii ei, prepararea acestora şi compoziţii farmaceutice care le conţin, procedeu de obţinere a lor şi procedeu de tratare
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 31/41 (2006.01); A61K 31/535 (2006.01); C07D 271/04 (2006.01); C07D 413/04 (2006.01); C08B 37/16 (2006.01);
(19)TaraHU
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1997.02.28
(47)Data eliberării brevetului1997.11.30
(30)Prioritatea1990.06.27, HU; 1868/90, 1990.03.28, HU
(74)ReprezentantGLAZUNOV Nicolae, Str. Trandafirilor nr. 31, bloc 1, ap. 111, MD-2038, Chişinău, Republica Moldova
(85)Data deschiderii fazei nationale1994.08.25
(86)Cerere internationalaPCT/HU1991/000012, 1991.03.28
(87)Publicarea cererii internationaleWO 1991/014680 , 1991.03.10
 S-a achitat mentinerea pana la data:2006.08.25
 Data decăderii din drepturi2006.08.25
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=94-0333