For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului860
(21)Numarul depozitului94-0353
(22)Data depozitului1994.09.30
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 30.09.1994
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiTOPOR Boris, MD; PETRACHI Victor, MD; BAJUREA Ala, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Transplant osos şi metodă de preparare a lui
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 17/00 (2006.01); A61B 17/56 (2006.01); A61B 17/58 (2006.01); A61F 2/28 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii1996.03.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1997.10.31
(47)Data eliberării brevetului1998.11.30
 S-a achitat mentinerea pana la data:1999.09.30
 Data decăderii din drepturi1999.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.03.20
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.12.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=94-0353