For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului914
(21)Numarul depozitului94-0354
(22)Data depozitului1994.09.30
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 30.09.1994
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPETRACHI Victor, MD; TOPOR Boris, MD; BAJUREA Ala, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de cranioplastie
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 17/56 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii1996.03.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1998.02.28
(47)Data eliberării brevetului1998.10.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2000.09.30
 Data decăderii din drepturi2000.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2001.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.12.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=94-0354